OVER DDP

“Wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat het werk van David De Pooter, kortweg DDP, eigenzinnig is en diepgaand. Zijn kunst baadt in de taal en met die taal schept ze op het eerste gezicht verwarring, vertwijfeling, maar bovenal intrigeert ze. (…) Ze nodigt ook uit tot interpretatie. Interpretatie is essentieel omdat op het gepresenteerde doek de context wegvalt, omdat de code wegvalt… zodat elk doek voor elke toeschouwer afzonderlijk een eigen leven gaat leiden, conform de geestesinhoud van die toeschouwer.”

Leopold LaarmansUit het welkomstwoord van Leopold Laarmans bij de vernissage ‘Een woord zegt meer dan duizend beelden’, 24 maart 2011

“Een beeld is pas interessant als het verschillende betekenislagen heeft. Ik gebruik daar de zuiverste symbolen voor die er bestaan: schrifttekens. Taal gaat recht naar de inhoud, vorm en schoonheid zijn bijkomstig. Voor mij zit die schoonheid in de code op zich, en in de betekenis die ze heeft.”

Uit ‘Kunstzinnige bespiegelingen’, Brussel 2013